Kovářovan vydává další propagační materiály

Zpět

02.03.2012

Jihočeský folklorní soubor Kovářovan vydal v pátek 2. března své další propagační materiály. Na prvním z nich je představen ve fotografiích se stručným textem starobylý lidový zvyk Obchůzka s klibnou a kozlíky – jedinečná tradice udržovaná v Kovářově.
Druhý materiál prezentuje dospělý soubor Kovářovan a jeho komponovaný, 70-ti minutový program s názvem „Vítejte na Kozácku“, kde se mohou zájemci seznámit s vystoupením souboru, v němž nechybí písně z Kovářovska, tance jako řezanka, obkročák, menuet Loudavá a jiné.
Věříme, že oba materiály přispějí k lepší informovanosti o činnosti souboru Kovářovan a potěší příznivce lidové kultury.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch, foto propagačních materiálů