Obchůzka Lucek v Kovářově

Zpět

13.12.2011

Jihočeský folklorní soubor Kovářovan se dlouhodobě stará o udržování lidových tradičních zvyků a proto opět po roce v rámci spolupráce se základní školou připravil pro její děti „obchůzku Lucek“, (sv. Lucie slaví svátek 13. prosince).
Tuto předvedla tři děvčata svým kamarádům a to v pátek 9. prosince. Oblékla se do bílých šatů, na obličeje dala škrabošky a s potřebnými rekvizitami se tato skupinka vydala na svoji obchůzku. Takto nejprve zavítaly k dětem do čtvrté třídy, kde „šmejdily“ metličkami mezi přihlížejícími a sledovaly, zda mají řádně uklizeno. Totéž se pak odehrálo i ve druhé, třetí a naposledy u prvňáčků. Tam, kde na podlaze našly nějaké „smetí“, vymetly je před tabuli a bez toho, aby promluvily, naznačily dětem, aby si řádně příště uklidily.
Obchůzka je vzpomínkou na svatou Lucii, patronku švadlen a ochránkyni proti zlé moci a čarodějnicím. Na svátek svaté Lucie se podle zvyku nesmělo příst ani drát peří. Kde se tak stalo a Lucky to zjistily, hospodyni vzaly kužel a všechno peří rozfoukaly po světnici. 
V kovářovské škole se konala obchůzka sice o něco dříve, ale to proto, aby se některé děti, jenž tento zvyk zaujal případně 13. prosince samy vydaly po vsi připomenout tento již dnes téměř zapomenutý lidový obyčej.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch, momentky souboru z akce