NA VÁNOCE DLOUHÝ NOCE …

Zpět

07.12.2011

NA VÁNOCE DLOUHÝ NOCE …

A tak zveme všechny lidi dobré vůle na náš
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
V pátek 16. prosince 2011 od 18 hodin
v kulturním domě v Chotýčanech
Vám všem hrají a zpívají soubory Javor a Javoráček z Lomnice nad Lužnicí

Advent, čas příprav a očekávání, čas naděje a pochopení.
Před dvaceti lety se zrodila v našem malém souboru Javor myšlenka, zpříjemnit lidem tento čas pásmem koled a zvyků. Čas letí neúprosně. Nechtělo se nám věřit, že je to skutečně dvacet let! Z malých koledníků zatím vyrostli dospělí a šikovní pastýři, kteří dnes s pousmáním poslouchají známé koledy z úst malých Javoráčků.
Každým rokem zveme všechny lidi se zájmem o setkání s lidovými zvyky a tradicemi, aby se na chvilku zastavili a přišli na náš koncert. Není tomu jinak ani v letošním roce. S první adventní nedělí jsme se vydali na pomyslnou cestu pastýřů z malého jihočeského městečka a celkem desetkrát představíme naše pásmo Na Vánoce dlouhý noce, v domovech seniorů, malých vesničkách a všude tam, kde se schází lidé dobré vůle.
Závěrečný koncert jsme pro naše přátele, kamarády a laskavé lidičky připravili na pátek 16. prosince v Chotýčanech. Tak se přijďte podívat i vy, rádi vás uvítáme.


Marcela Božovská
FS Javor
Lomnice nad Lužnicí