Barborky opět po roce navštívily děti v kovářovské škole

Zpět

02.12.2011

V kovářovské škole se opět po roce uskutečnila Obchůzka „Barborek“, lidový zvyk prováděný den před svátkem svaté Barbory (svátek připadá na 4. prosince). Jelikož 3. prosince je sobota a není škola, vyšly Barborky o den dříve, aby dětem z první až čtvrté třídy připomněly tuto tradici.
Tři děvčata se tak oblékla do tradičního bílého, přes pas uvázala červenou mašli a obličej zahalila závojem s věnečky na hlavě. Jedna nesla zvoneček, druhá košíček s dárky a třetí metličku na neposlušné a nepořádné děti. První kroky Barborek vedly do první třídy, následovala návštěva u třeťáků, poté u druháků a nakonec u žáků čtvrté třídy. Při vstupu vždy řekly „Pozdrav Pánbůh“ a pak již následovalo odříkávání „My tři Barborky jsme, z daleké krajiny jdeme a dárky vám neseme … Děti, které Barborkám přeříkaly modlitbičku, byly odměněny malým dárkem a ostatní slíbily, že se do příštího roku také nějakou naučí. Nezbedníky, kterých ale nebylo mnoho, Barborka sekla metličkou.
Je potěšitelné, že Jihočeský folklorní soubor Kovářovan ve spolupráci se základní školou udržuje lidové zvyky, které nejsou již v naší oblasti tolik prováděné, jako např. Obchůzka Mikuláše, anděla a čerta.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch, momentky z obchůzky