Jihočeský folklorní soubor Kovářovan uspořádal volební valnou hromadu

Zpět

24.10.2011

Pátek 21. října 2011 patřil v klubovně Jihočeského folklorního souboru Kovářovan, v budově barokní fary v Kovářově, volební valné hromadě.
Členové Kovářovanu se zde sešli, aby kromě jiného projednali zprávu o činnosti, hospodaření, příhraničních aktivitách a také aby si zvolili vedení souboru.
Do výboru na další čtyři roky opět zasednou: Milan Škoch (předseda), Pavla Škochová (místopředseda), Božena Kolorosová (hospodář), Josef Hezoučký (člen výboru), Prokop Kahoun (člen výboru).
Do kontrolní komise byli zvoleni: Václav Ryant (předseda), členové Martin Schmeller a  Marta Pešičková.

Jako složky Kovářovanu byly potvrzeny: Dětský jihočeský folklorní soubor Kovářovánek, Loutkové divadýlko Podkovička a Divadelní společnost Podkova.

Všichni, kdo byli zvoleni, děkují členům Kovářovanu za důvěru a věří, že i nadále budou společně rozvíjet lidové tradice nejen obce Kovářov, ale celého Jihočeského kraje.

Kovářovan vznikl v roce 1984 a od roku 1997 pracuje jako občanské sdružení. Usiluje o uchování lidových tradic Kovářovska a dalšími aktivitami napomáhá rozvoji veřejného života obce Kovářov a Jihočeského kraje. Zabývá se udržováním lidových písní, tanců a zvyků své národopisné oblasti Kozácka (Táborsko-Milevsko)

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch, archivní foto Kovářovanu