Volební valná hromada Jihočeského folklorního sdružení

Zpět

17.09.2011

V sobotu 17. září 2011 se uskutečnila volební valná hromada Jihočeského folklorního sdružení. Zástupci členských jihočeských souborů se sešli v krajské kanceláři sdružení v Kovářově v budově historické barokní fary.
Jednání, kromě dalších bodů, obsahovalo zprávu o členské základně, činnosti sdružení, hospodaření, ukončeném i připravovaném příhraničním projektu, spolupráci s partnery a nechyběla samozřejmě ani zpráva revizní komise.
Důležitým bodem letošní valné hromady byla volba výboru a revizní komise na další dva roky. Do revizní komise byli zvoleni – Pavel Krejča (ze souboru Písečan), Patrik Ředina (z Mladé dudácké muziky) a Hana Kozubíková (z Prácheňského souboru).
Do výboru sdružení byli zvoleni – Milan Škoch (ze souboru Kovářovan), Kateřina Holá  (z Prácheňského souboru), Mirka Dürnfelderová (ze souboru Doudleban), Petra Kišová (ze souboru Libín) a Petr Mizera (z Blaťáckého souboru).
Členové revizní komise zvolili ze svého středu předsedkyni komise Hanu Kozubíkovou.
Výbor poté zvolil Kateřinu Holou jako staronovou místopředsedkyni sdružení a do funkce předsedy opět zasedne Milan Škoch.

Po jednání valné hromady ještě přítomní navštívili Česko-rakouské centrum rozvoje lidových tradic,  zbudované v přízemních prostorách barokní fary. Diskutovali o okruzích příhraniční spolupráce, kterou JFoS realizuje s Dolním Rakouskem a nově též s Horním Rakouskem. Promítal se i dokument „Posvícenské setkání“, jež proběhlo v minulém období příhraniční spolupráce.   

Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch, momentky z jednání valné hromady JFoS