Povídání o dožínkách

Zpět

15.09.2011

Po letních prázdninách začal od září opět pracovat dětský folklorní soubor Kovářovánek. Děti nacvičují písničky, tance, ale také se dozvídají v rámci zkoušek zajímavosti o obci Kovářov, nejbližším okolí a samozřejmě i lidových tradicích.
A právě na zkoušce 13. září se „povídalo o dožínkách“, které bývaly na vsích velkou slavností. Děti se dozvěděly o tom, jak se dříve obilí selo, sekalo pomocí hasáků, jak se vázalo do snopů, stavělo do panáků, ve stodolách ručně vymlátilo pomocí cepů, atd. Na obrázcích si děti připomněly tento starý způsob obilné sklizně, ale také ukázku dožínkového věnce spleteného z jednotlivých druhů obilí a ozdobeného lučními květy. Byl symbolem ukončených žní a mladá chasa jej přinášela hospodáři jako poděkování za úspěšnou sklizeň. Dožínky se vždy jaksepatří bujaře oslavovaly při dobrém jídle, pití a tancovačce.
Po vyprávění si děti ze souboru omalovávaly svůj dožínkový věnec, který si odnášely po první zářijové zkoušce Kovářovánku domů.   

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Pavla Škochová, momentky z výroby papírových dožínkových věnců