Další aktivita JFoS v rámci udržitelnosti projektu „Za lidovými tradicemi se sousedy“

Zpět

13.09.2011

Jihočeské folklorní sdružení v rámci spolupráce s dolnorakouskou organizací Volkskultur Niederösterreich připravilo další aktivitu  v rámci udržitelnosti projektu „Za lidovými tradicemi se sousedy“.
Tou byla návštěva dolnorakouského pěveckého souboru  Tannberger Viergesang na členské akci JFoS a to Doudlebských dožínkách, které se uskutečnily v sobotu 10. května 2011 v obci Doudleby na Českobudějovicku.
Hosté z Rakouska se zúčastnili semináře, kde mimo jiné byli seznámeni s historií dožínek a také s činností Česko-rakouského centra rozvoje lidových tradic v Kovářově, jenž vzniklo v rámci výše zmíněného projektu. Převzali také propagační materiály Centra.
Poté se dolnorakouský pěvecký sbor společně s dalšími účinkujícími soubory Doudleban, Kovářovan, Radost, Blaťáckým souborem a Povltavskými trubači zúčastnil slavnostního průvodu obcí a následně předvedl na jevišti své kulturní vystoupení.
Chtěl bych velice poděkovat hlavnímu pořadateli akce, Národopisnému souboru Doudleban, za spolupráci při zajištění organizačních okruhů dolnorakouské návštěvy, ale samozřejmě také všem jihočeským souborům za účast na Doudlebských dožínkách. 

Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch, momentky rakouského souboru