Okénko Soběslavské chasy mladé - Vystoupení v obci Heinrichs

Zpět

05.09.2011

Na základě spolupráce Jihočeského folklorního sdružení a Volkskultur Niederösterreich se uskutečnila další kulturní výměna, kdy Soběslavská chasa mladá – členský soubor JFoS reprezentoval lidové tradice Jihočeského kraje v Dolním Rakousku. 

Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení


V neděli 21. srpna se Soběslavská chasa mladá rozjela po dlouhých letech za hranice naší vlasti. Cílem naší cesty byla vesnice Heinrichs blízko hranic s Rakouskem, kde se konaly dožínkové slavnosti a oslava sedmi set padesáti let od založení hraničního přechodu Pyhrabruck.
Na místo jsme přijeli chvilku po poledni a dostalo se nám velice vřelého přivítání a to z úst starosty obce Heinrichs, jenž byl zároveň moderátorem i hlavním pořadatelem celé akce. Na nějaké dlouhé povídání však nebyl čas, protože už v půl druhé začínal krátký průvod. V něm jsme obdivovali zemědělské náčiní ze století minulých a neméně staré traktory či hasičské vozíky. I chasa do tohoto průvodu přispěla a to několika svými písněmi.
Hned po průvodu bylo na řadě naše vystoupení, bohužel pro nás, v tom největším horku. A tak jsme se celých dvacet minut doslova vařili. Na podaném výkonu to však znát nebylo a rakouské publikum jsme našimi českými pisněmi zaujali.
Po vystoupení jsem přijali pozvání na občerstvení a užívali si dožínkové nálady. Zahraniční vystoupení se nám líbilo a doufáme, že si ho v brzké době zase zopakujeme.

Více fotografií ze zmiňované akce najdete na www.chasamlada.info

Stanislav Tomša, Vojtěch Hrůša