Kovářovan vystoupil na oslavách v Přeštěnicích

Zpět

26.06.2011

Jihočeský folklorní soubor Kovářovan vystoupil v sobotu 25. června v obci Přeštěnice na oslavách u příležitosti slavnostního svěcení znaku a vlajky obce.
Kovářovan na jevišti předvedl téměř hodinový program, ve kterém představil písně a tance ze své národopisné oblasti Kozácka. V úvodní  části diváci shlédli taneční choreografie řezanky, variace polky, ale též vyslechli trio  v písni „Přišel k nám kočí“. Druhý vstup měl pěvecký charakter – zpěvačky souboru zpívaly ve dvojhlasé úpravě žertovné a  pijácké písně ze čtvrtého dílu sbírky Čeňka Holase České národní písně a tance, a někteří diváci si notovali společně s nimi. Další program Kovářovských s názvem Nestarej se, ženo má, ukázal opět taneční čísla propojená se zpěvem a zajímavostí byl lidový menuet Loudavá i následný svižný tanec Cukrabant. V poslední části vystoupení předvedli tanečníci premiérové choreografie na písně Zafoukej větříčku, Hola, hola, hej a ukázali, jak se tančí „krupičák“, rychlá i pomalá řezanka a samozřejmě i rychlé vířívé tance, mezi nimiž nechyběl vrták, kterým Kovářovan svůj program zakončil. Diváci si svým potleskem vyžádali přídavek a tak soubor zazpíval  ještě píseň Myslivče, myslivče, která byla tou závěrečnou tečku za celým vystoupením.
Po vystoupení poseděli členové souboru u dobrého oběda, popovídali si a následně se rozjeli do svých domovů. Chtěli bychom poděkovat starostovi obce Přeštěnice Miroslavu Zíkovi za pozvání a divákům za velmi vřelé přijetí.

manželé Milan a Pavla Škochovi

foto: Milan Škoch, momentky z akce