OHLÉDNUTÍ ZA XVI. JIHOČESKÝM FOLKLORNÍM FESTIVALEM KOVÁŘOV 2011

Zpět

02.06.2011

Na XVI. jihočeský folklorní festival Kovářov 2011 zavítaly ve dnech 27. až 29. května folklorní soubory z jihu Čech, Moravy, Prahy, Vysočiny a Dolního Rakouska. Diváci mohli opět sledovat jejich vystoupení a využít také další doprovodné zajímavosti provázející všechny tři festivalové dny.


Pátek 27. května byl věnován zejména dětskému publiku. Deštivé počasí tento den neubralo nic na kvalitě dopoledního komponovaného pořadu, který pořadatelé cíleně směřovali nejprve do kinosálu a poté do sálu místního kulturního domu. Od 9 hodin sledovalo program ve zcela zaplněném kinosálu dětské publikum, které tvořili žáci prvního stupně ZŠ v Kovářově a děti z MŠ z Kovářova, Kostelce nad Vltavou a Předbořic. V úvodu děti uvítala ředitelka festivalu Pavla Škochová a své zdravice pronesli předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica a místostarosta Kovářova Pavel Slivka. Poté se již na jevišti odehrál program dětského folklorního souboru Kovářovánek „Všechny myši za sebou“ a dále představení „Vokův pes Vilém“, které sehráli herci divadla Bilbo compagnie. Další festivalový pořad, a to „Veselé hry kovářovské“ společně s Řemeslnými dílnami probíhal v sále kulturního domu, kde byla připravena jednotlivá „hravá“  stanoviště, u kterých se děti postupně střídaly. U řemeslných dílen bylo také živo. Pěkné výrobky vznikaly například u keramiky, kde děti tvořily různé sošky, džbánky, ale i misky, které si zkoušely vytočit na hrnčířském kruhu. Ani letos nechyběla ražba festivalových mincí, které si mladí návštěvníci her a dílen odnášeli na památku domů.  V pátek odpoledne přijel do Kovářova soubor Valašský vojvoda z Kozlovic – jeden z hostů hlavního programu. Kromě plánovaných vystoupení byla pro jeho členy zajištěna i sobotní prohlídka hradu Zvíkov a nedělní návštěva zámku Orlík.
Festival pokračoval v sobotu 28. května. I přesto, že tento den bylo chladno, začala se kovářovská náves od ranních hodin zaplňovat stánky jarmarku. Do Kovářova postupně přijížděly dospělé  folklorní soubory, mezi nimi i zahraniční host z Dolního Rakouska Volkstanzgruppe Loosdorf, který dopoledne v doprovodu ředitelů festivalu navštívil Centrum rozvoje lidových tradic v prostorách barokní fary.
Do zasedací síně kovářovské radnice přicházeli vedoucí souborů, hosté a sponzoři festivalu ke slavnostnímu uvítání. Pozvání přijali, kromě jiných vzácných hostů, i senátor Pavel Eybert, dále ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici Jan Krist či ředitel Českého rozhlasu České Budějovice Jiří Svoboda.
Na návsi probíhal jarmark, na jevišti vyhrávala k poslechu muzika souboru Valašský vojvoda a u kulturního domu se začal řadit krojovaný průvod účinkujících. Ve 13 hodin se vydal za zpěvu a hudby kolem návsi, aby uvítal již přítomné diváky. Po festivalové znělce přivítala moderátorka všechny přítomné a pozvala na jeviště k úvodním proslovům Jiřího Zimolu-hejtmana Jihočeskéh kraje, Pavla Hrocha-starostu obce Kovářov, Bohumila Chocholu-zástupce Folklorního sdružení ČR a Jana Krista-ředitele Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici.  Poté již následovaly pořady jihočeských folklorních souborů, okénko hostů z Moravy i Rakouska a v průběhu odpoledne došlo i na vyhlášení vítězů soutěže „O nejkrásnější jihočeskou hnětynku“. Letos se sešlo pět vzorků, kdy třetí místo získala Alžběta Kolorosová z Kovářova, druhé místo si odnesli chlapci ze 3. třídy zdejší základní školy a prvenství patřilo hnětýnce, kterou upekla a nazdobila Marie Kolářová z Podboří.

Odpolední pořad folklorních souborů probíhal za chladnějšího počasí, ale i tak přilákal na kovářovskou náves stovky návštěvníků. Ti se v závěru hlavního programu rozloučili potleskem se zástupci jednotlivých souborů, kteří obdrželi od ředitelů festivalu upomínky na letošní ročník.  Následovalo také tradiční setkání vedoucích souborů s hodnotící komisí, ve které zasedli Bohumil Chochola a Lubomír Tyllner. Oba pánové zhodnotili výkony souborů a dávali kromě jiného doporučení, jak ještě zlepšit jevištní práci.
Přiblížila se dvacátá hodina a tak byl na řadě poslední program sobotního dne. Večerní koncert rozhlasového swingového orchestru Václava Hlaváče potěšil přítomné diváky, některé i roztančil a ti, co si vychutnávali příjemné a známé melodie vsedě, si velice pochvalovali celé hodinu a půl trvající vystoupení.

Nedělní program se přesunul do Pivovarského dvora Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí. Od 12 hodin se zde uskutečnilo posezení hostujícího a hostitelského souboru a následně od 14 hodin vystoupení Valašského vojvody pro přítomné návštěvníky.

Po skončení vystoupení a předání dárků se pořadatelé s hosty z Moravy rozloučili a popřáli jim šťastnou cestu domů. V Kovářově se ještě na závěr festivalového dne sešli členové místního souboru Kovářovan ve své klubovně, aby zhodnotili letošní XVI. ročník.

Chtěli bychom poděkovat všem účinkujícím i všem divákům za návštěvu kovářovského festivalu a věříme, že se budeme moci těšit na setkání v příštím roce.
Velice děkujeme generálnímu partnerovi festivalu firmě Strabag, všem generálním, hlavním, mediálním i ostatním sponzorům a v neposlední řadě našim spolupořadatelům za podporu jihočeské lidové kultury.
Veliké poděkování si zaslouží členové Kovářovanu a další dobrovolní pomocníci za práci, kterou přispěli ke zdárnému průběhu celého festivalu.


Na XVI. JFF Kovářov 2011 účinkovalo celkem 13 uměleckých skupin , představilo se 284 účinkujících.

V programech festivalu vystoupily: Kovářovánek z Kovářova, Bilbo compagnie, Kovářovan z Kovářova, Doudleban z Doudleb, Písečan z Písku, Soběslavská chasa mladá ze Soběslavi, Volkstanzgruppe Loosdorf z Dolního Rakouska, Valašský vojvoda z Kozlovic (Moravsko-slezský kraj), Stražišťan z Pacova, Libín z Prachatic, Soumrak z Koutů, Blaťácký soubor ze Ševětína, Rozhlasový swingový orchestr Václava Hlaváče


manželé Milan a Pavla Škochovi
ředitelé festivalu

foto: Milan Škoch, momentky z festivalu


XVI. jihočeský folklorní festival Kovářov 2011
27. května – 29. května 2011
Pod záštitou
Jiřího Zimoly, hejtmana Jihočeského kraje

pořadatel Jihočeský folklorní soubor Kovářovan
spolupořadatel NÚLK ve Strážnici
ve spolupráci s FoS ČR, Obcí Kovářov, Jihočeským folklorním sdružením
za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jihočeského kraje, Svazku obcí Milevska,
Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje

Festival byl realizován v rámci podpory vybraných akcí grantové politiky Jihočeského kraje
__________________________________________________________________________________
ředitelé festivalu: manželé Milan a Pavla Škochovi – Kovářov 3, 398 55, tel.: 382 594 106, 606 692 062
e-mail: milan.skoch@tiscali.cz, www.kovarovan.cz