Kovářovánek vystoupil na školní besídce

Zpět

18.05.2014

V pátek 6. května se uskutečnila v sále kulturního domu v Kovářově besídka ke Dni matek, kterou pořádala místní základní škola.  Představily se na ní převážně děti z prvního stupně, jež si se svými vyučujícími připravily program sestavený z tanečních i sportovních čísel, básniček a písniček s tematikou vážící se k svátku matek.
Úvod besídky patřil již tradičně dětskému folklornímu souboru Kovářovánek. Předvedl divákům část ze svého nově připravovaného pořadu „Hrátky ze zahrádky“, s nímž se představí na XVI. jihočeském folklorním festivalu Kovářov 2011. Vystoupení nazvané  Husičky, uvedla svojí písní členka Kovářovánku Viktorie Mandovcová, bronzový Jihočeský zpěváček 2011. Poté si děti na jevišti zatančily na píseň Hajha husy ze pšenice, pohrály při hře Na husičky a ukázaly, mimo jiné, jak se děti bavily při pasení husí. V závěrečném chozeném „hadu“ si zazpívaly Haj husičky od vodičky a za potlesku diváků odtančily z jeviště.
Na besídce se v sólovém  pěveckém vystoupení představila ještě Daniela Kutilová, členka souboru Kovářovánek, která zazpívala dvě lidové písně, za které získala stříbrné pásmo v okresní a následně i v krajské pěvecké soutěži Jihočeský zvonek.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch, momentky z vystoupení