Okénko Soběslavské chasy mladé - velikonoce

Zpět

05.05.2011

Velikonoce
Letošní Velikonoce připadly až na předposlední dubnový týden, a tak Soběslavské chase mladé přálo po dlouhé době teplé a slunečné počasí. Oproti loňsku to byla změna opravdu velice příjemná, protože o minulém Zeleném čtvrtku byla i koulovačka.A změna to nebyla jediná. Jak jsme Vás informovali už v předchozích článcích, došlo na opravu velké řehtačky, které se dostalo servisu v podobě nových a bytelných dubových prkýnek. Jimi jsme vyměnili už dosluhující díly a výsledkem byl až ohlušující zvuk, za kterým se mnozí kolemjdoucí otáčeli. A aby nebylo novinek málo, hned na Bílou sobotu jsme nově zrekonstruovanou řehtačku vynesli až na soběslavskou věž (kde nebyla dlouhých 5 let!!!) a zde od čtvrt na dvanáct do samého poledne vždy po patnáctiminutových intervalech řehtali, dokud se nevrátily zvony z Říma. Protože jsme vpravdě chasa pilná, naplánovali jsme si na víkend i přípravu věnce na májku a menší sváteční turné po domovech důchodců. Nakonec zbývá zmínit samotné Velikonoční pondělí. V tento den jsme si přivstali, abychom stihli řádně ozdobit pomlázky a vozík na vykoledované věci, a proto jsme mohli vyrazit už o osmé hodině ranní. O tomto dnu netřeba mluvit zevrubně, a proto bychom ho charakterizovali jednou větou. Byl to den vskutku náročný.

Velikonoční vystoupení v domovech důchodců

Jelikož nadešla doba jednoho z významných křesťanských svátků, rozhodla se chasa v průběhu nedělního dne uskutečnit výpravy do domovů důchodců v malebném okolí soběslavském, tak i v Soběslavi samotné.
Cílem těchto návštěv bylo nejen obveselit místní obyvatele, ale zároveň znovuzviditelnit a připomenout dávno zapomenuté tradice. Mezi hlavní úkoly, jež následovaly po zhruba půlhodinovém vystoupení skládajícího se z písní známých i do repertoáru nově zavedených, patřilo vyšlehání přítomného dámského osazenstva. K tomuto aktu ztělesňujícího prevenci proti případnému uschnutí dam a žen obecně pronesli hoši patřičné říkanky ke svátkům se pojící. Na závěr je třeba dodat, že v průběhu celého vystoupení publikum nadšeně aplaudovalo a při známých písních neváhalo svým zpěvem podpořit i samotné vystupující. Všechna vystoupení se povedla a nezbývá jen, než se těšit na další příležitost domovy důchodců opět navštívit.