Výstava Jihočeského folklorního sdružení v dolnorakouském Krems – Steinu proběhla úspěšně

Zpět

02.05.2011

V dolnorakouském Krems – Steinu byla instalovaná v Domě regionů od 12. dubna do 1. května 2011 výstava Jihočeského folklorního sdružení s názvem „Za lidovými tradicemi se sousedy“.
Výstava byla organizována ve spolupráci s partnerským sdružením Volkskultur Niederösterreich, se kterým JFoS spolupracuje od roku 2006 na příhraničních projektech se zaměřením na rozvoj lidové kultury. Uvedené výstavní panely umístěné v Domě regionů, kde sídlí Volkskultur, prezentovaly nejširší veřejnosti spolupráci uskutečněnou v letech 2009 – 2010.
Přehlednou formou v podobě fotografií a textových informací se tak návštěvníci dozvěděli o  množství společných setkání jihočeských a dolnorakouských souborů, uspořádaných seminářích, o vydaných propagačních a prezentačních materiálech i další informace.
V Krems – Steinu probíhala 1. května také Májová slavnost. V úvodu programu převzal na podiu Milan Škoch-předseda JFoS za spolupráce zástupkyně Jihočeského kraje Hermíny Mocové dva čepce z oblasti Wachau. Za asistence Vereny Hofstetter-manažerky Volkskultur Niederösterreich předání provedla rodina Kristament, jenž se zabývá jejich výrobou. Čepce tak budou zdobit výstavní prostory v Česko-rakouském centru rozvoje lidových tradic v Kovářově, které bylo založeno v rámci již zmíněné příhraniční spolupráce.     


Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch, momentky z výstavy a předání čepců  1.5.2011