Další jednání o novém příhraničním projektu JFoS

Zpět

14.04.2011

V hornorakouském městě Freistadt se konalo 11. dubna 2011 další jednání k připravovanému příhraničnímu projektu Jihočeského folklorního sdružení „Společně za folklorními tradicemi“.
Od 10 hodin se sešli zástupci jak z Jihočeského kraje tak Dolního i Horního Rakouska, aby prodiskutovali jednotlivé okruhy plánované společné spolupráce.
Z předešlého jednání 7. března v dolnorakouském Zwetlu vzešly připomínky, nalézt nové prvky, které by inovativně  posunuly spolupráci všech zúčastněných partnerů. Právě o nových bodech partnerství se ve Freistadtu hovořilo s cílem připravit jejich konkrétní podobu na další plánované setkání. Toto proběhne opět ve Freistadtu a to 9. května 2011.     
 
Účastníci jednání:
JFoS: Milan Škoch
Jihočeský kraj: Hermína Mocová
Dolní Rakousko: Rupert Klein, Verena Hofstetter - Volkskultur Niederösterreich
Horní Rakousko: Hubert Igelsböck a Dr. Alexander Jalkotzy - Ředitelství pro kulturu/institut pro umění a lidovou kulturu.
Regionalmanagment ÖO: Romana SadravetzMilan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch, momentka z jednání