Vynášení Smrtky v Kovářově natáčela Česká televize

Zpět

08.04.2011

Stejně jako v minulých letech v Kovářově vynesly děti z folklorního souboru Kovářovánek Smrtku (Mořenu) ze vsi. V letošním roce se k souborovým dětem připojili i žáci třetí třídy místní základní školy. Pomohly tak za zpěvu i říkadel ve čtvrtek 7. dubna odnést zimu z vesnice a zpátky donést „Líto“, mladé březové větvičky zdobené barevnými pentlemi s vyfouknutými vejci, jakož to symbol jara.
Děti tak připomněly pátou neděli postní, nebo také Smrtnou, jenž v letošním roce připadá na 10. dubna.
Tento lidový zvyk přijel ve čtvrtek do Kovářova natočit štáb České televize do pořadu Toulavá kamera. Byl zaznamenán průvod se Smrtkou, její svržení ze stráně i přinesení líta do vesnice. Vedoucí souboru manželé Škochovi povyprávěli do kamery o smyslu tohoto zvyku i zvycích dalších, vážících se k období Velikonoc, jako je zdobení vajíček, pletení pomlázek či pečení mazanců. K natáčení byl přizván i starosta Kovářova Pavel Hroch, jenž pohovořil o několika typech velikonočních řehtaček i přípravě a pečení sekanice.
Co ještě dalšího natočila Česká televize v Kovářově se budou moci diváci dozvědět v již zmíněném pořadu. Předpoklad vysílání je v neděli 17. dubna na ČT 1  od 10 hodin dopoledne a repríza téhož dne večer 21.05 hodin na ČT 24.
O přesných vysílacích časech budeme milovníky udržování lidových tradic ještě informovat.     

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch, momentky z akce