Pozvánka na přednášku do Prachatic

Zpět

30.03.2011

Pozvánka

na přednášku na téma:

„Jsou regionální tradice lidové kultury
ve výchově přežitkem?“

Přednáší:
PhDr. Alena Schauerová

vyučující kulturní antropologie a gender studií na Masarykově univerzitě v Brně a externí pracovnice Ústavu lidové kultury ve Strážnici

14. 4. 2011

Stanice zájmových činností Centrum ekologické výchovy Dřípatka
(Rumpálova 999, PRACHATICE)

od 13.00 hodin
Po přednášce bude následovat volné popovídání,
závěr předpokládáme okolo 16. hodiny.


Všichni účastníci si budou moci odnést
nakopírované texty lidových písní našeho regionu