Jihočeský zpěváček má své vítěze

Zpět

27.03.2011

V Hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí se uskutečnila v sobotu 26. března 2011 pod záštitou Františka Štangla – člena Rady Jihočeského kraje,  jihočeská regionální soutěž dětských zpěváků lidových písní Jihočeský zpěváček 2011.
Akce se zúčastnily vybrané děti z celého Jihočeského kraje, aby změřily své pěvecké dovednosti před odbornou porotou delegovanou Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici.
Pěvecká soutěž byla tradičně doplněna o doprovodný program, ve kterém vystoupil hostující soubor z Dolního Rakouska Wachauer Trachten- und Heimatverein Krems-Stein a také dětský jihočeský soubor Javoráček z Lomnice nad Lužnicí. Pro návštěvníky akce byla k dispozici výstava JFoS „Za lidovými tradicemi se sousedy“, nabídka keramické dílny „Ateliér Radost z Milevska“, pro děti taneční hry i soutěže a nechyběl ani seminář pro vedoucí souborů s porotou.

Porota vybrala nejlepší zpěváky, jež budou reprezentovat jižní Čechy 13. – 15. května 2011 na celostátní soutěži Zpěváček 2011 ve Velkých Losinách. Postupuje – Zlatý jihočeský zpěváček a Stříbrný jihočeský zpěváček, Bronzový jihočeský zpěváček je náhradníkem


pořádatel: Jihočeské folklorní sdružení
ve spolupráci: s Folklorním sdružením ČR vyhlašovatelem celostátní soutěže Zpěváček, Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, Jihočeským folklorním souborem Kovářovan, Hotelem Zvíkov, Jihočeským krajem.


Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

PROGRAM:  sobota 26. března, změna programu vyhrazena


12.00 - Příjezd účastníků – prezence, občerstvení
12.30 – 13.30 - Zkoušky soutěžících a příprava na soutěž 
14.00 – 15.15 - Jihočeský zpěváček 2011 – soutěž
15.15 – 15.30 - Kulturní vystoupení hostů z Dolního Rakouska
Wachauer Trachten- und Heimatverein Krems-Stein
15.30 – 15.45 - Kulturní vystoupení dětského folklorního souboru Javoráček
16.00 – 16.15 - Vyhlášení výsledků soutěže, předání ocenění, Foto soutěžících a vítězů
16.15 – 17.00 - Dětská diskotéka, hry pro děti
16.15 – 17.00 - Seminář pro vedoucí s porotou
17.00 – 18.00 - Večeře, odjezd domů

Soutěžící děti:
Bárováček – Marek Binder, Jaroslav Ďuriš, Blaťácký soubor – Michaela Vargová, Veronika Nováčková, Blaťáček – Jan Dolejší, Doudleban – Zdeňka Řehoutová, Javoráček – Vladimír Božovský, Tomáš Kabele, Kovářovan –  Daniela Kutilová, Natálie Kuchtová, Kovářovánek – Viktorie Mandovcová, Šumaváček – Sabina Volfová, Hana Kalivodová, Zubčice – Radka Kmochová.

Jihočeský zpěváček 2011 – vítězové:
Zlatý jihočeský zpěváček – Zdeňka Řehoutová, soubor Doudleban
Stříbrný jihočeský zpěváček – Natálie Kuchtová, soubor Kovářovan
Bronzový jihočeský zpěváček – Viktorie Mandovcová, soubor Kovářovánek

Odborná porota delegovaná Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici:
Jiří Traxler – předseda poroty, Anděla Maršálková – členka poroty, Věra Svobodová – členka poroty

Hosté:
Jan Malík, předseda Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje s manželkou
Zdeněk Pšenica , předseda Folkorního sdružení ČR (ten předal v průběhu akce Kateřině Holé, místopředsedkyni JFoS ocenění " Poděkování Folklorního sdružení ČR za aktivní práci při rozvoji tradiční lidové kultury, folkloru a cílů sdružení")
Jindřich Žydek, ředitel Hotelu Zvíkov a viceprezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR
Hermína Mocová, Jihočeský kraj

Realizační tým:
Milan Škoch, Pavla Škochová, Kateřina Holá, Mirka Dürnfelderová, Hana Kozubíková, Iveta Schmellerová, Martin Schmeller

Ozvučení:
Marek Svoboda

Videodokumentace:
Iveta Dráždilová

Ředitel soutěže:
Milan Škoch


Velice děkuji všem účastníkům za výborné výkony a věřím, že vítězové budou dobře reprezentovat Jihočeské folklorní sdružení na celostátní soutěži ve Velkých Losinách.


Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch, momentky z akce