Kovářovánek potěšil seniory

Zpět

24.03.2011

Dětský folklorní soubor Kovářovánek potěšil ve čtvrtek 24. března seniory v pečovatelském domě v Kovářově jarním vystoupením. Děti předvedly ukázku ze svého nového programu „Všechny myši za sebou“, jež připravují pro květnový Jihočeský folklorní festival. V úvodu tanečního čísla „Husičky“ připomněly pasení husí a dřívější zábavy dětí při práci,  čtveřice starších děvčat zazpívala píseň Jsem já švarná dívka z mlýna, kterou obohatila v mezihrách tancem. Nechyběly ani rýmované říkanky, do kterých se diváci mohli zaposlouchat v jednom z dalších tanečních čísel pod názvem „Hastrmánek“. Senioři bedlivě sledovali celé vystoupení a jejich potlesk byl pěknou odměnou všem účinkujícím z Kovářovánku.
Po skončení programu rozdaly děti přítomným divákům na památku pohlednice i kalendáříky souboru a rozloučily se s tím, že zase přijdou zatančit a zazpívat.  

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch, momentky z akce